Redaktionen

FOTO: JANNE MATT/RIKTPUNKT

Fattigdomen ökar i Sverige – högsta som uppmätts

SVERIGE Under 2019 riskerade 19 procent av svenskarna fattigdom eller social utestängning, enligt ny statistik från Eurostat. EU började göra mätningarna 2004, enligt deras definition så är andelen fattiga människor i Sverige nu den högsta som uppmätts, det rapporterar Europaportalen: “Mellan 2018 och 2019 minskade andelen i de allra flesta medlemsländer. Sverige hörde dock till …

Fattigdomen ökar i Sverige – högsta som uppmätts Läs mer »

Internets ökande centralisering

GÄSTINLÄGG De senaste decenniernas utveckling mot mindre och effektivare elektronik och samtidiga genombrott inom signalteknik har möjliggjort en krympning av den klassiska persondatorn. Idag är nya enheter i telefonformat eller mindre mer kapabla än förra decenniets hemdatorer, samtidigt som portabiliteten skapat nya användningsområden, framförallt när det gäller delning av text- och bilddata. Innovationerna inom produktionstekniken …

Internets ökande centralisering Läs mer »